Monthly Archives: Tháng Sáu 2009

Thày PA AUK đến Frankfurt Germany

Lễ cung đón Hoà Thượng viện chủ Pa-Auk tại sân bay quốc tế Frankfurt Ngày 20/06/2009 vào lúc 06 giờ sáng tại sân bay quốc tế Franfurt khu C1 chư tôn đức chùa Phật Huệ với pháp y trang nghiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Phật giáo Myanmar | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một cảm nghĩ về Đạo Phật

Viết tặng cô Santa Citta Mặc dù nhiều người chỉ nhìn cuộc đời của Đức Phật như một câu chuyện lịch sử, nhưng cuộc đời ấy có thể đem lại cho chúng ta một sự hứng khởi nào đó. Nếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ánh sáng thiền định – Tướng của Nimitta

Tướng nimitta xuất hiện trong khi thực hành chánh niệm hơi thở không phải ai cũng giống ai, mà nó tùy thuộc vào mỗi cá nhân. 1. Sợi vải len (uggaha-nimitta), 2. Dải lụa dài (uggaha-nimitta), 3. Luồng khí (uggaha-nimitta), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Bài giảng của Thiền sư Tejinda | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luận về quán hơi thở

LUẬN VỀ QUÁN HƠI THỞ «Ānāpānassatikathā » [Tóm lược] 1. [162] Khi bất cứ ai tu tập định bằng cách quán hơi thở [1] với 16 cứ điểm, có hơn 200 loại trí khởi lên trong vị ấy: I.        tám … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu về Kinh điển và Giáo pháp của Đức Phật Gautama, Thiền chỉ (samatha) | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Món Quà Pháp Bảo

Dưới đây là thời Pháp do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại chùa Bung Wai, một ngôi chùa rừng tại tĩnh Ubon, ngày 10 tháng 10, năm 1977, trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu, sa di và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Phật giáo Thailand | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

The Nimitta

by Brahmmavamso THE NIMITTA THE “HOME STRETCH” INTO JHANAS When the breath disappears and delight fills the mind, the nimitta usually appears. Nimitta, in the context used here, refers to the beautiful “lights” that appear in the mind. I would … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiền chỉ (samatha) | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tứ Niệm Xứ-bốn nền tảng của chánh niệm

Tỳ Khưu Brahmavamso Giới thiệu: Ðại đức Brahmavamso là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện chủ thiền viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc, Úc châu. -oOo – Các vị thiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân, - Phật giáo Thailand | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?