Monthly Archives: Tháng Chín 2009

Rhys Davids và Hiệp Hội Thánh Ðiển Pàli ở Anh Quốc

* Nhân duyên ban đầu : Ðầu thế kỷ thứ 19, các quốc gia ở châu Âu hùng mạnh lên với sự phát triển của kỹ thuật từ cuộc cách mạng công nghiệp, họ đẩy ra bên ngoài hàng loạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiền Tứ Đại (catudhatu vavatthana)

Pa Auk Sayadaw …………………. Mặc dù ở giai đoạn này hành giả không phải đang hành Vipassanā đích xác, song chúng ta có thể nói rằng đây là điểm khởi đầu của Vipassanā, bởi vì vào lúc hoàn tất thiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu về Kinh điển và Giáo pháp của Đức Phật Gautama, - Phật giáo Myanmar, Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tự Điển cho người nghiên cứu Phật học

Dành cho người nghiên cứu tạng Pali Theravada: TỪ ĐIỂN PALI Địa chỉ download tại: http://www.4shared.com/file/132457940/7f95a9cd/Pali_Dict.html Dành cho người nghiên cứu giáo lý Mahayana và Hindi: TỪ ĐIỂN SANSKRIT Địa chỉ download tại: http://www.4shared.com/file/132459937/4e6fdd9a/Sanskrit_Dict.html Hướng dẫn download Font Arial unicode … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những khác biệt của điều không sai khác

Differences between the same Q : I would like to present my personal situation. I got married and my wife is Christian. She has her own views and believes in God and Jesus, and doesn’t respect any others’ God or … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Bài giảng của Thiền Sư Dhammapala | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghiệp, tái sanh và di truyền học

By Budhadasa Kirthisinghe Hạnh phúc hay đau khổ là số phận chung của mọi chúng sinh, nhất là con người, và theo quan điểm Phật giáo thì đây không phải là phần thưởng hay hình phạt do Thượng Ðế ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ , , | %(count) bình luận