Monthly Archives: Tháng Mười 2009

Vipassana Trong Quá Khứ và Trong Tương Lai

Tác giả: Thiền Sư Dhammapala, Pa-Auk Tawya Meditation Center, Myanmar Có một vấn đề thường gặp, đó là, chúng ta có nên hành thiền Vipassana trên ngũ uẩn quá khứ và tương lai? Mặt khác, Đức Phật lại dạy là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Bài giảng của Thiền Sư Dhammapala | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hành giả tu tập Định như thế nào?

Hành giả phải tu tập định như thế nào? Có bốn mươi đề mục Thiền Chỉ (samatha), và mỗi người có thể tu tập bất cứ một trong 40 đề mục này để đắc định. Đối với những người không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tại sao phải Thiền?

Tại sao phải Thiền? Trứơc hết chúng ta nên tự hỏi “Tại sao đức Phật lại dạy Thiền?” hay “Mục đích của thiền là gì?” Mục đích của Thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết-bàn. Niết-bàn là sự  diệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiền Viện Nguyên Thủy: Suy nghĩ từ những khóa thiền

Khởi đầu từ ngày 23 tháng 6 năm 2006 chùa Nguyên Thủy tổ chức 9 khóa Thiền do Thượng Tọa trụ trì Pháp Chất giảng dạy, số lượng Thiền sinh mỗi khóa từ 50 đến 60 Thiền sinh. Tổng số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Sinh hoạt của Thiền viện Nguyên Thủy TP HCM | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đạo Vô Ngại Giải (Patisambhidamagga)

Đạo Vô Ngại Giải Paṭisambhidāmagga Bhikkhu Ñāṇamoli dịch từ tiếng Pāḷi sang tiếng Anh: THE PATH OF DISCRIMINATION Nguyễn Văn Ngân dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 2006 MỤC LỤCLời Tựa Chữ Viết Tắt PHẦN THỨ NHẤT QUYỂN MỘT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu về Kinh điển và Giáo pháp của Đức Phật Gautama | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một tóm tắt về giáo-pháp của Đức Phật

Căn Bản Cho Việc Thực Hành Trước tiên chúng ta phải học “giới học” để thực hành. Nếu không biết giới học, chúng ta không thể nào tịnh hóa những hành vi cư xử của mình. Rồi chúng ta phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh Đại Niệm Xứ

Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya Kinh Đại Niệm Xứ – Maha-Satipatthàna Sutta The Great Frames of Reference Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu Chuyển dịch từ Pali: HT Thích Minh Châu Trình bày: Như Trúc . I have … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu về Kinh điển và Giáo pháp của Đức Phật Gautama | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?