Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2009

Tu tập các Tuệ Minh Sát như thế nào để thấy Niết-bàn

Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn luận một cách tóm tắt làm thế nào để phân biệt duyên khởi theo phương pháp thứ nhất và thứ năm. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến cách làm thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biết và Thấy-Knowing and Seeing

“Bhikkhus, I say that the destruction of the taints is for one who knows and sees, not for one who does not know and see.” (Này các Tỳ khưu, Ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?