Monthly Archives: Tháng Ba 2010

BIẾT và THẤY – phần II

Biết và Thấy Knowing and Seeing Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna) Tỳ khưu Pháp Thông dịch BÀI PHÁP THOẠI 6 Làm thế nào để thấy những mắc xích của Duyên Khởi Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BIẾT và THẤY – phần I

Biết và Thấy Knowing and Seeing Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna) Tỳ khưu Pháp Thông dịch BÀI PHÁP THOẠI 1 Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định   Lời mở đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự quán tưởng về giây phút hấp hối trên giường bệnh

Một quyển sách mang thông điệp khẩn cấp của Đức Phật Cho những ai tầm cầu an lạc, hạnh phúc và tự do trên con đường tâm linh Tác giả: Ngài Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayādaw U Āciṇṇa Lời Nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , , , | %(count) bình luận