Monthly Archives: Tháng Tư 2010

Good friends – Thiện bằng hữu

Mục Lục I.          LỜI NÓI ĐẦU II.        CÁCH NIỆM HƠI THỞ 1. Niệm Hơi Thở Bước Một 2. Niệm Hơi Thở Bước Hai 3. Niệm Hơi Thở Bước Ba 4. Niệm Hơi Thở Bước Bốn III.      LÀM CÁCH NÀO ĐỂ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Bài giảng của Thiền Sư Dhammapala, Bài giảng của Pa Auk Sayadaw | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?