Monthly Archives: Tháng Năm 2010

VISAKHA PUJA- Đại Lễ Tam Hợp

By Ajaan Lee Dhammadharo Chú thích của Thanissaro: Nữ  cư  sĩ Arun Abhivanna lấy note trong buổi thuyết pháp của Ajaan lee tại chùa Asokaram này 24/05/ 1956, sau đó chép lại tóm lược này. Bài này được in ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Phật giáo Thailand | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đạo Phật không phải là một tôn giáo

Wiki định nghĩa như sau về “tôn giáo”: Tôn giáo hay đạo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?