Monthly Archives: Tháng Sáu 2010

Hình ảnh thiền sinh VN tại rừng thiền Pa Auk

Hình ảnh mới của thầy Pa Auk, năm 2010, và các thiền sinh Việt Nam đang tu học tại thiền lâm Pa Auk. Sự thành tựu lần lượt các bậc thiền-định (8 samapatti) và các tầng thiền quán (16 stages … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Phật giáo Myanmar, - Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam | Thẻ , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Định An-Chỉ (jhanas)

THE JHANA by Bhikkhu Brahmavamso Translate into Vietnamese by Phạm Doãn Lời nói đầu: Khi Thiền của Đạo Phật ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới tân tiến, điều cần thiết phải có là một hướng dẫn chính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân, - Phật giáo Thailand, Thiền chỉ (samatha) | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | %(count) bình luận