Monthly Archives: Tháng Bảy 2010

Apocrypha-Kinh ngụy tạo

Tác giả Prof. KYOTO TOKUNO, Ph.D Dịch sang Việt: PHẠM DOÃN . Giới chuyên môn Tây Phương dùng chữ APOCRYPHA – KINH ĐIỂN NGỤY TẠO để gọi văn học Phật giáo phát triển ở nhiều khu vực Á châu giả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận