Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2010

Đạo Lộ Tu Tập của Phật Giáo Theravada

  Đạo Phật nguyên thủy là Đạo Phật được dạy bởi Đức Phật Gautama và giáo pháp của ngài hiện vẫn còn được lưu giữ lại trong tam tạng kinh điển hệ Pali (Nikaya). Dù rằng trong thực tế đa số người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân | Thẻ , , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?