Monthly Archives: Tháng Tư 2011

Thể nhập THIỀN ĐỊNH và THIỀN TUỆ (bản mới update)

Hai bài Thuyết Trình về Thiền được trình bày tại Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Thể Nhập Thiền Định (Samatha) và Thiền Tuệ (Vipassanā)   Thiền Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw và Tiến Sĩ Mehm Tin Mon   Tâm Chánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng của Pa Auk Sayadaw, Thiền chỉ (samatha), Thiền tuệ quán (vipassana) | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?