Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

Giác Ngộ là gì?

Giác Ngộ là gì? Bản 2013 Giác Ngộ là gì? Bản 2013 I. Giác ngộ của các tôn giáo Abrahamic (Do Thái, Thiên Chúa, Hồi giáo) Không giống như các tôn giáo xuất phát từ Ấn Độ, các các tôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu sưu tầm và các bài viết với quan điểm cá nhân, Thiền tuệ quán (vipassana) | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 phản hồi