Monthly Archives: Tháng Một 2013

Thảo luận về kinh Trung Bộ

Mục Lục MN 001- KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (Mùlapariyàya sutta) MN 002 – Kinh TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC (Sabbàsava sutta) MN 003 – Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) MN 004 – Kinh SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM (Bhayabherava sutta) MN 005 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?