Hình ảnh các chùa, thiền viện và sinh hoạt Phật giáo

Hình ảnh


Click vào các links “Hoa thị màu xanh” để xem 

1) Hội Phật giáo Tây Úc
The Buddhist Society of Western Australia

[*] Giới thiệu
[*] Trung tâm Phật giáo Dhammaloka
[*] Tu viện Bodhinyana
[*] Xá-lợi tại Tu viện Bodhinyana
[*] Ni viện Dhammasara
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2001
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2002
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2003
[*] Lễ Dâng Y Kathina, 2005
[*] Từ thiện xã hội
[*] Vesakha 2549 (2005)
[*] Vesakha 2550 (2006)

 

2) Các chùa Phật giáo Nguyên thủy, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:  
[*] Chùa Nguyên Thủy, Quận 2
[*] Chùa Kỳ Viên, Quận 3
[*] Chùa Chantarangsay, Quận 3
[*] Chùa Siêu Lý, Quận 6
[*] Chùa Trúc Lâm, Quận 6
[*] Chùa Bồ Đề (Tân Quy), Quận 7
[*] Chùa Giác Quang, Quận 8
[*] Chùa Bửu Long, Quận 9
[*] Xá Lợi Phật Đài, Quận 9
[*] Chùa Nam Tông, Bình Chánh
[*] Chùa Pháp Quang, Bình Thạnh
[*] Chùa Pháp Luân, Gò Vấp
[*] Chùa Phổ Minh, Gò Vấp
[*] Chùa Từ Quang, Gò Vấp
[*] Chùa Thanh Minh, Phú Nhuận
[*] Chùa Bửu Thắng, Tân Bình
[*] Chùa Diệu Quang, Tân Bình
[*] Chùa Phật Bảo, Tân Bình
[*] Chùa Pothivong, Tân Bình
[*] Chùa Bửu Quang, Thủ Đức
[*] Chùa Bát Chánh Đạo, Thủ Đức
[*] Chùa Trúc Lâm, Hóc Môn
   
An Giang:  
[*] Chùa Xvây-Tôn  
   
Bà Rịa – Vũng Tàu:  
[*] Chùa Bồ Ðề
[*] Chùa Hộ Pháp
[*] Chùa Phước Hải
[*] Chùa Tam Bảo
[*] Chùa Thiền Lâm – Thích Ca Phật Đài
[*] Chùa Phật Quang, Bà Rịa
[*] Chùa Viên Không, Bà Rịa
   
Bình Dương: Bình Định:
[*] Chùa Thanh Long, Bình Dương [*] Chùa Phước Quang, Tuy Phước
   
Bình Phước: Bình Thuận:
[*] Chùa Tam Bảo, An Lộc
[*] Chùa Tứ Phương Tăng, Xa Trạch
[*] Chùa Bình Long, Phan Thiết
   
Cần thơ:  
[*] Chùa Munirangsay, Tp Cần Thơ
[*] Chùa Pitukhorangsay, Tp Cần Thơ
[*] Tịnh thất Siêu Lý
[*] Chùa Pothysomrong, Ô Môn
[*] Chùa Sanvorpothinhen, Ô Môn
   
Đồng Nai:  
[*] Chùa Bửu Đức, Biên Hòa
[*] Chùa Phước Huệ, Định Quán
[*] Chùa Thái Hòa, Định Quán
[*] Chùa Từ Thiện, Định Quán
[*] Chùa Linh Phú, Tân Phú
[*] Chùa Cồ Đàm, Long Thành
[*] Chùa Ngọc Đạt, Long Thành
[*] Chùa Phước Hộ, Long Thành
[*] Chùa Phước Huệ, Long Thành
[*] Chùa Phước Sơn, Long Thành
[*] Chùa Phước Quang, Long Thành
[*] Chùa Quang Minh, Long Thành
[*] Chùa Quảng Nghiêm, Long Thành
[*] Chùa Tam Phước, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang I, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang II, Long Thành
[*] Chùa Y Sơn, Long Thành
   
Khánh Hòa: Huế:
[*] Chùa Như Ý [*] Chùa Thiền Lâm
[*] Chùa Huyền Không I
[*] Chùa Huyền Không II (Sơn Thượng)
[*] Chùa Tăng Quang
[*] Chùa Pháp Luân
[*] Chùa Định Quang
   
Kiên Giang:  
[*] Chùa Phật Lớn, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Rạch Sỏi, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Láng Cát, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Sóc Xoài, Sóc Sơn
[*] Chùa Ba Trại, Hòn Chông
[*] Chùa Khlang Ông, Minh Lương
[*] Chùa Gò Đất, Minh Lương
[*] Chùa Khoen-ta-tưng, Minh Lương
[*] Chùa Chắc-kha-cú, Minh Lương
[*] Chùa Thiên Trúc (Phật Lớn), Hà Tiên
[*] Chùa Chòn Chuối, Hòn Đất
[*] Chùa Kinh 12, Hòn Đất
[*] Chùa Thứ Năm, An Biên
[*] Chùa Xã Xiêm cũ, Bình An
[*] Chùa Xã Xiêm mới, Bình An
[*] Chùa Núi Trầu, Kiên Lương
   
Lâm Đồng: Quảng Nam – Đà Nẳng:
[*] Chùa Bửu Sơn [*] Chùa Tam Bảo, Đà Nẳng
[*] Chùa Nam Quang, Hội An
   
Sóc Trăng:  
[*] Chùa Kh’Leang, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Somrong, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi, Mahatúp), Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Pro-Len (Ba Leng), Mỹ Tú
[*] Chùa Chông Nô, Mỹ Tú
[*] Chùa Buon-pres-phek (Bốn Mặt), Mỹ Tú
[*] Chùa Tát Giồng, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bãi Xàu, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Trà Kuôn (Chín Cửa), Mỹ Xuyên
[*] Chùa Tà Mơn, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bưng-tôn-sa, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Nhu Gia, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Salon (Chùa Chén Kiểu), Mỹ Xuyên
   
Tây Ninh:  
[*] Chùa Trà Ốt
[*] Chùa Hiệp Phước (Ta-lơi)
[*] Chùa Pa-ma
[*] Chùa Khe-đon
[*] Chùa Chumrub
[*] Chùa Soài (Sab-rất)
   
Tiền Giang: Trà Vinh:
[*] Chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho
[*] Chùa Phước Hải, Tân Hiệp
[*] Chùa Đông Phương, Cai Lậy
[*] Chùa Sam-rông Ek 
[*]
Chùa Angorajapuri (Âng, Ao Bà Om)
[*] Chùa Hang
[*] Chùa Bến Có
[*] Chùa Kỳ La
[*] Chùa Ông Mẹt
   
Vĩnh Long:  
[*] Chùa Siêu Lý
[*] Chùa Viên Giác
[*] Chùa Mangalasangha
 

 

3) Các chùa Phật giáo Bắc tông, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:  
[*] Chùa Linh Sơn, Quận 1
[*] Chùa Phật Bửu, Quận 3
[*] Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3
[*] Chùa Xá Lợi, Quận 3
[*] Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6
[*] Chùa Thường Quang, Quận 8
[*] Chùa Ấn Quang, Quận 10
[*] Chùa Giác Ngộ, Quận 10
[*] Chùa Từ Nghiêm, Quận 10
[*] Chùa Việt Nam Quốc Tự, Quận 10
[*] Chùa Giác Viên, Quận 11
[*] Chùa Huệ Nghiêm, Bình Chánh
[*] Chùa Từ Hạnh, Bình Tân
[*] Tịnh xá Trung Tâm, Bình Thạnh
[*] Chùa Kỳ Quang II, Gò Vấp
[*] Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn
[*] Chùa Pháp Võ, Nhà Bè
[*] Chùa Vạn Hạnh, Phú Nhuận
[*] Chùa Giác Lâm, Tân Bình
[*] Chùa Viên Giác, Tân Bình
   
Các nơi khác:  
[*] Chùa Diên Hựu (Một Cột), Hà Nội
[*] Chùa Quán Sứ, Hà Nội
[*] Chùa Trấn Quốc, Hà Nội
[*] Chùa Bộc, Hà Nội
[*] Chùa Bồ Đề, Hà Nội
[*] Chùa Kim Liên, Hà Nội
[*] Chùa Phúc Khánh, Hà Nội
[*] Chùa Pháp Vân, Hà Nội
[*] Chùa Đậu, Hà Tây
[*] Chùa Thầy, Hà Tây
[*] Chùa Trầm, Hà Tây
[*] Chùa Trăm Gian, Hà Tây
[*] Chùa Tây Phương, Hà Tây
[*] Chùa Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phú
[*] Chùa Linh Ứng, Nam Định
[*] Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh[*] Chùa Thiên Mụ, Huế
[*] Chùa Từ Đàm, Huế
[*] Chùa Từ Hiếu, Huế
[*] Chùa Báo Quốc, Huế
[*] Chùa Trúc Lâm, Huế
[*] Ngũ Hành Sơn, Đà Nẳng
[*] Chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi
[*] Chùa Long Sơn, Nha Trang
[*] Chùa Hải Đức, Nha Trang
[*] Chùa Khải Đoan, Buôn Mê Thuột
[*] Chùa Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt
[*] Chùa Linh Sơn, Đà Lạt
[*] Chùa Phước Huệ, Bảo Lộc, Lâm Đồng[*] Chùa An Lạc Hạnh, Long Thành
[*] Chùa Diệu Pháp, Long Thành
[*] Chùa Phước Hải, Long Thành
[*] Chùa Thường Chiếu, Long Thành
[*] Chùa Viên Chiếu, Long Thành
[*] Chùa Hương Sơn, Bà Rịa
[*] Chùa Liễu Quán II, Bà Rịa
[*] Chùa Phổ Đà, Vũng Tàu
[*] Chùa Phước Lâm, Vũng Tàu[*] Chùa Thiên Khánh, Long An
[*] Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Tiền Giang
[*] Chùa Hòa Linh, Mõ Cày, Bến Tre
[*] Chùa Viên Giác, Bến Tre
[*] Chùa Hang (Hải Sơn), Hòn Chông, Kiên Giang
[*] Chùa Tam Bảo, Đồng Tháp. 

 

4) Các chùa Phật giáo VN hải ngoại

Chùa Nguyên thủy:

[*] Chùa Pháp Luân, Texas, USA
[*] Chùa Đạo Quang, Texas, USA
[*] Chùa Hương Đạo, Texas, USA
[*] Chùa Liên Hoa, Texas, USA
[*] Chùa Bửu Môn, Texas, USA[*] Chùa Kỳ Viên, Paris, France
[*] Chùa Phật Bảo, Paris, France
[*] Chùa Pháp Vân, California, USA
[*] Thích Ca Thiền Viện, California, USA
[*] Như Lai Thiền Viện, California, USA
[*] Chùa Kỳ Viên, Washington DC, USA
[*] Chùa Phật Pháp, Florida, USA
[*] Pháp Đăng Thiền Viện, Florida, USA[*] Bát Nhã Thiền Viện, Montreal, Canada

Chùa Bắc tông:

[*] Chùa Tam Bảo, California, USA
[*] Phật học viện Quốc tế, California, USA
[*] Chùa Huệ Quang, California, USA
[*] Chùa Vạn Hạnh, California, USA
[*] Chùa Kim Sơn, California, USA
[*] Chùa Đức Viên, California, USA
[*] Chùa Diệu Pháp, California, USA
[*] Chùa Bảo Quang, California, USA
[*] Chùa Giác Lý, California, USA
[*] Chùa Phật Đà, California, USA
[*] Chùa Việt Nam, California, USA
[*] Chùa Liễu Quán, California, USA
[*] Tịnh xá Minh Đăng Quang, California, USA[*] Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada
[*] Chùa Đức Quang, Ontario, Canada
[*] Chùa Từ Quang, Montreal, Canada[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ
[*] Chùa Linh Sơn, Ấn Độ[*] Chùa Chánh Giác, Perth, Australia
[*] Chùa Phổ Quang, Perth, Australia
[*] Chùa Quan Thế Âm, Perth, Australia
[*] Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Australia
[*] Chùa Vạn Hạnh, Canberra, Australia
[*] Chùa Việt Nam, Texas, USA
[*] Chùa Tịnh Luật, Texas, USA
[*] Chùa Từ Đàm, Texas, USA
[*] Chùa Quang Chiếu, Texas, USA
[*] Chùa Phật Ân, Minnesota, USA
[*] Chùa Chánh Pháp, Kentucky, USA
[*] Chùa Huệ Quang, Virginia, USA
[*] Chùa Viên Giác, Oklahoma, USA
[*] Chùa Dược Sư, Washington, USA
[*] Trung tâm Sinh Thức, W. Virginia, USA[*] Chùa Viên Giác, Germany[*] Chùa Đôn Hậu, Norway[*] Chùa Giác Nhiên, New Zealand

[*] Chùa Viên Giác, Ấn Độ

[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Nepal

[*] Chùa Phước Huệ, Sydney, Australia
[*] Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia
[*] Chùa Minh Quang, Sydney, Australia
[*] Chùa Quang Minh, Melbourne, Australia
[*] Chùa Quảng Đức, Melbourne, Australia
[*] Chùa Linh Sơn, Melbourne, Australia

 

5) Các Di tích Lịch sử

[*] Bốn nơi động tâm (Nepal và Ấn Ðộ)
[*] Hình ảnh hành hương Ấn Độ 2004
[*] Kết tập Tam Tạng
[*] Bảo tháp Sanchi, Ấn Độ
[*] Borobudur, Indonesia
[*] Ankor Wat, Cambodia
[*] Famen (Chùa thờ Ngón Tay Phật), Trung Quốc
[*] Aluvihara, Sri Lanka
[*] Anuradhapura, Sri Lanka
[*] Avukana, Sri Lanka
[*] Dambulla, Sri Lanka
[*] Maligawa (Chùa thờ Răng Phật), Sri Lanka
[*] Nalanda Gedige, Sri Lanka
[*] Polonnaruwa, Sri Lanka

 

6) Các Tu viện, Thiền viện trên thế giới

[*] Trung tâm Buddhamonthon, Thái Lan
[*] Wat Arun, Thái Lan
[*] Wat Benchamabophit, Thái Lan
[*] Wat Bovoranives, Thái Lan
[*] Wat Dhammamongkol, Thái Lan
[*] Wat Indraviharn, Thái Lan
[*] Wat Mahathat, Thái Lan
[*] Wat Nong Pah Pong, Thái Lan
[*] Wat Pah Baan Taad, Thái Lan
[*] Wat Pah Nanachat, Thái Lan
[*] Wat Pathom Chedi, Thái Lan
[*] Wat Pathum Wanaram, Thái Lan
[*] Wat Pho, Thái Lan
[*] Wat Phra Keow, Thái Lan
[*] Wat Phra That Phanom, Thái Lan
[*] Các chùa Thái Lan khác[*] Chùa Ounalom, Campuchia
[*] Chùa Phnom, Campuchia[*] Chùa That Luang, Lào
[*] Chùa Sisaket, Lào
[*] Chùa Xiang Thong, Lào[*] Chùa Shwedagon, Miến Điện
[*] Thiền viện Mahasi, Yangon, Miến Điện
[*] Thiền viện Pa-Auk, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama HMG, Miến Điện
[*] Buddhist Publication Society, Sri Lanka
[*] Chùa Vajiraramaya, Colombo, Sri Lanka
[*] Chùa Kalutara, Sri Lanka
[*] Chùa Kelaniya, Sri Lanka
[*] Chùa Devram, Sri Lanka
[*] Chùa Gangaramaya, Sri Lanka
[*] Chùa Seema Malaka, Sri Lanka
[*] Chùa Jayawardhanaramaya, Sri Lanka[*] Chùa Machimmaram, Malaysia
[*] Buddhist Maha Vihara, Malaysia[*] Chùa Ladakh, Ấn Độ[*] Tu viện Amaravati, Anh quốc
[*] Tu viện Santidhamma, Anh quốc

[*] Tu viện Abhayagiri, Hoa Kỳ
[*] Tu viện Metta, Hoa Kỳ
[*] Wat Thai LA, Hoa Kỳ
[*] Wat Florida Dhammaram, Hoa Kỳ
[*] Bhavana Society, Hoa Kỳ

[*] Tu viện Santi, Australia
[*] Tu viện Bodhi, Australia
[*] Tu viện Bodhinyana, Australia

[*] Tu viện Bodhinyanarama, New Zealand

[*] Tăng Y trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

 

last updated: 27-10-2006

 

NGUỒN:

http://mail.saigon.com/~anson/uni/z-photos/index.htm#6

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s